26 Shotokan Kata mit Kanazawa

Taikyoku Shodan
Taikyoku Shodan.pdf
Adobe Acrobat Dokument 260.2 KB

Heian Shodan
Heian Shodan.pdf
Adobe Acrobat Dokument 288.9 KB

Heian Nidan
Heian Nidan.pdf
Adobe Acrobat Dokument 543.6 KB

Heian Sandan.pdf
Adobe Acrobat Dokument 372.3 KB

Heian Yondan
Heian Yondan.pdf
Adobe Acrobat Dokument 364.3 KB

Heian Godan
Heian Godan.pdf
Adobe Acrobat Dokument 368.6 KB

Tekki Shodan
Tekki Shodan.pdf
Adobe Acrobat Dokument 481.3 KB

Tekki Nidan.pdf
Adobe Acrobat Dokument 462.5 KB

Tekki Sandan
Tekki Sandan.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.5 MB

Bassai Dai
Bassai-Dai.pdf
Adobe Acrobat Dokument 7.2 MB

Bassai-sho.pdf
Adobe Acrobat Dokument 813.0 KB

Kanku Dai
Kanku-Dai.pdf
Adobe Acrobat Dokument 9.4 MB

Kanku Sho
Kanku-Sho.pdf
Adobe Acrobat Dokument 624.2 KB

Jion
Jion.pdf
Adobe Acrobat Dokument 8.2 MB

Jitte
Jitte.pdf
Adobe Acrobat Dokument 576.0 KB

Ji'in
Ji'in.pdf
Adobe Acrobat Dokument 2.5 MB

Sochin
Sochin.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.7 MB

Meikyo
meikyo.pdf
Adobe Acrobat Dokument 618.0 KB

Gojushiho-Dai
Gojushiho Dai.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.2 MB

Gojushiho-Sho
Gojushiho-Sho.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.2 MB

Enpi
Enpi.pdf
Adobe Acrobat Dokument 5.6 MB

Hangetsu
Hangetsu.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1'017.2 KB
Gankaku
Gankaku.pdf
Adobe Acrobat Dokument 2.3 MB

Chinte
Chinte.pdf
Adobe Acrobat Dokument 621.1 KB

Nijushiho
Nijushiho.pdf
Adobe Acrobat Dokument 857.0 KB

Unsu
Unsu.pdf
Adobe Acrobat Dokument 2.7 MB

Wankan
Wankan.pdf
Adobe Acrobat Dokument 2.0 MB